FN-Dagen 2015

Fackeltåg med Scouterna Lödde för fred och mänskliga rättigheter. Det var stor uppslutning och det känns viktigt för oss att genomföra detta. Förutom att belysa mänskliga rättigheter, barnkonventionen och fred tillägnades en del av kvällen åt en presentation av World Scout Jamboree, Japan där två av våra deltagare varit. Att med det lyfta fram att vi inom scouterna arbetar för ökad förståelse för människors olikheter och att 30.000 Scouter från nästan alla världens länder kan vara på ett läger tillsammans i en enda stor gemenskap är betydelsefullt i detta arbete.
En röd blomma som symbol för kärleken och som tack till kyrkan för vårt samarrangemang. Med i grunden kärleksfulla relationer kan vi tillsammans arbeta för fred!

(Klicka nedan på träknappen för att se bilderna här ifrån)

Klicka här för att se bilderna