Vår organisation

En scoutkår kan variera i storlek.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 2 avdelningar fördelade på spårare, upptäckare och äventyrare.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas varannan lördag i vår stuga.

Kåren har en vald styrelse som träffas vid jämna mellanrum. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En gång om året träffas vi en helgdag för att göra lite större underhåll i och omkring stugan.

Då kommer också förräldrar hit och hjälper till.