Chiffer

Scout-chiffer:

Vid scoutchiffer använder man endast 25 bokstäver i alfabetet. Man plockar bort bokstäverna Q, X och Z från det svenska 28 bokstäver långa alfabetet. Om man vill skriva ett ord som innehåller Q, X eller Z får man avsiktligt stava fel, t.ex. ”yxa” får man skriva ”yksa”.

Chiffret använder sig av ett rutnät på 5*5 rutor med ett eller två nyckelord tex ”SCOUT” och ”scout” som nedan.
Nyckelordet måste bestå av 5 unika bokstäver för att chiffret ska fungera.

scoutchiffer

 

Varje bokstav får 2 st chifferbokstäver, så bokstaven ”A” skrivs som ”Ss” medan bokstaven ”J” skrivs som ”Tc”.

 

Ordet ”Scouting” skrivs så här med Scoutchiffer:

OuOsToTuUuUcUoCc

Brädgård-chiffer:

Brädgårdschiffret kallas också för murarchiffer eller pagodchiffer och är ett av det mest kända chifferna.
Det bygger på att man sätter in alfabetet i tre rutsystem på vardera nio rutor som nedan:

bradgard

 

I stället för själva bokstaven använder man rutan bokstaven står i. Punkten/punkterna ovanför rutnätet ska skivas med i rutan.

Ordet ”Scouting” skrivs så här med brädgårdschiffer:

Scouting

 

Försjutning-chiffer:

Förskjutet chiffer:

Förskjutningschiffret är ett ganska enkelt men användbart chiffer. Man förskjuter helt enkelt alfabetet ett eller flera steg framåt eller bakåt. Om man som i exemplet nedan förskjuter det två steg fram, skriver man bokstaven ”A” som ”C” osv.

Förskjutningschiffer

Ordet ”Scouting” skrivs så här med Förskjutet chiffer:

Ueqwvkpi