Du är bäver när du går i förskoleklass och första klass (6-7 år).

Du är nyfiken och vill prova på något nytt.
Viktigt för en bäver är viljan att upptäcka.
Bäverscouterna upptäcker scouting med hjälp av lekens stoj och stim.
Vi gör saker tillsammans och lär oss vara en bra kompis.

Varje träff har ett program med lite lek, lite naturkunskap för barn, några uppdrag, lunch vi elden och så avslutar vi med händelseböckerna.

Utrustning som behövs är ett sittunderlag, kläder och skor efter väder som tål utelek.

Låt gärna bävern packa sin egen ryggsäck med mat och sittunderlag!

Bäver 6-7 år

Ledare på avdelningen Bäver 6-7 år

Ann-Margret Gillerfors

Vice kårledare

Maja Sällvin

Ledare