Stödmedlem

Vi behöver supportrar som av olika skäl vill stötta vår verksamhet och kår, nära och kära till våra scouter är välkomna som stödmedlemmar. Beloppet är frivilligt, dock lägst 200:-/kalenderår och då stödjer du Scouterna Lödde för att vi skall  bedriva meningsfull verksamhet för våra scouter.

Fakta

Som stödmedlem bidrar du ekonomiskt till kårens verksamhet, men du blir inte medlem i scouterna och du åtnjuter inte rätten att rösta på årsstämman. Som stödmedlem sörjer du själv för att hämta aktuell information här på Scouterna Löddes hemsida, men du kommer att bli särskilt inbjuden till några av våra aktiviteter under året.

Hur gör du för att bli stödmedlem:

Stödmedlemskapet kostar 200: – per kalenderår eller ett frivilligt belopp. Det går alltså att betala in hur mycket pengar som helst via vårt bankgiro: 5875-5091

Sänd ett mail till vår medlemsregistrerare Karin Gersne som gärna svarar på frågor via mail:

E-post: karin.gersne@hotmail.se

Vi välkomnar alla nya stödmedlemmar!