Kalender Scouterna Lödde

Se Terminsprogram för detaljer på respektive avdelning.

Man bör även hålla koll på Arrangemang i Skånes sida!