Scoutmöte 28/3

27 mars, 2020 av Johan Ahlberg

Morgondagens scoutmöte genomförs som planerat!

Med tanke på de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten kom med idag ang. begränsningar av antalet personer vid sammankomster (50 personer) kommer vi inte att ha någon gemsam samling och avslutning. Scouterna samlas  istället i respektive avdelning.

Spårarna träffas i Hofterup enligt tidigare utskickat mail, vid ”Spårarfrågor” kontakta Karin Gersne.

Vi har fattat beslutet att genomföra scoutmötet utifrån de rekommendationer som gäller för skolan och förskolan. Det innebär bl.a. att för att bidra till att minska risken för smittspridning ska barn och ledare vara uppmärksamma på symtom som förkylning, hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska ni inte delta på scoutmötet. Det gäller även vid lättare symtom.

Folkhälsomyndigheten ser inte någon anledning till att ställa in mindre lokala och regionala aktiviteter och att det är viktigt fortsätta som vanligt. Det är rekommendationer som Scouterna följer.

Med vänlig hälsning,
Joakim Nirup
Ordförande Scouterna Lödde