Vill du bli ledare i Scouterna Lödde? Vad kul!

Maila vår Kårledare om du har frågor om vad man gör som ledare och hur man blir det.

”Det är mer värdegrund än att kunna elda”

Trygga möten

Scouternas vision är en scoutverksamhet där övergrepp inte förekommer. Vi vill ha modiga ledare som reagerar och agerar mot alla former av övergrepp mot och mellan barn och ungdomar. I Scouterna arbetar vi med metoden och programmet Trygga Möten för att förebygga och upptäcka övergrepp.

Förra året beslutade Scouternas stämma att alla ledare och övriga aktiva vuxna inom scouterna ska gå utbildningen Trygga möten och att de ska göra det vart tredje år.

Under hösten har alla ledare i vår kår gått kursen tillsammans med ledare från andra kårer. Tillsammans har vi diskuterat vad övergrepp är, hur man kan upptäcka det, hur man kan möta barn som är utsatta för övergrepp och hur man gör för att anmäla misstänkt övergrepp.